Veelgestelde vragen

Van wie is de Stadsagenda?

Dit is een project voor en door de stad. De gemeente is initiator en de burgemeester is binnen het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de organisatorische aanpak en het verloop. 

Een Stadsdenktank met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, bevolking en het bedrijfsleven adviseert de burgemeester over het project.