Zoeken

Zorg voor wie kwetsbaar is

“Samenwerking is nodig om te zorgen dat niemand onnodig aan de kant staat”
Aldus Desiree Curfs, directeur van participatiebedrijf Stroomopwaarts.

Sommige mensen in onze stad zijn hulpbehoevend of zitten in een kwetsbare situatie. Voor hen kan een helpende hand, extra aandacht of maatwerk verschil maken, aldus de indieners van ideeën. Het gaat om allerlei groepen mensen, zoals kinderen met een beperking, laaggeletterden, mensen die slecht ter been zijn, slechtzienden, ouderen, vluchtelingen, dak- en thuislozen, jongeren die in de criminaliteit zijn beland, mensen met lage inkomens en mensen zonder betaald werk...

Lees meer

25 laatste artikelen