20 oktober 2015

Wensen fairtrade

Idee: Fairtrade Werkgroep Vlaardingen

Duurzaamheid wordt gemeengoed.

Wat zijn de wensen van de Fair Trade werkgroep Vlaardingen in het kader van de stadsagenda?

1e wens:
Dat bij gemeentebestuurders en-ambtenaren het gedachtengoed van Fair Trade en duurzaamheid, breed gedefinieerd, binnenkort in de genen verankerd zit en dus een integraal onderdeel van zijn/haar denken en handelen gaat uitmaken.
Het gaat er om dat alle relevante aspecten worden meegewogen en wel met name:
* internationale sociale voorwaarden en andere Fair Trade uitgangspunten ,
* goede zorg voor integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
* milieu en energie inclusief het sluiten van kringlopen

2e wens
Dat het vanzelfsprekend is dat zowel ondernemers als consumenten alle relevante duurzaamheidscriteria meenemen mede omdat de gemeente altijd het goede voorbeeld geeft;

3e wens
Dat een fair trade werkgroep niet meer nodig is omdat duurzaam handelen, inkopen en consumeren voor overheid, consumenten en bedrijfsleven vanzelfsprekend zijn geworden;

Om e.e.a. te bereiken is onder meer een permanente educatie nodig van bestuurders en ambtenaren.

Reactie gemeente

Beste werkgroep Fair Trade,

Wij danken jullie voor jullie bijdrage aan de Stadsagenda. Als Fair Trade gemeente onderschrijven wij jullie wensen van harte. Zoals uit de vele contacten die wij met jullie ebben over allerlei duurzaamheidsinitiatieven weten jullie dat ook het bestuur en de ambtelijke organisatie hun uiterste best doet om deze wensen waar te maken. De praktijk laat evenwel zien dat het veranderen van denken en doen niet vanzelf gaat en een lange adem vraagt. Desalniettemin zijn wij er trots op hoever wij er inmiddels in zijn geslaagd duurzaamheid in al zijn facetten op de agenda te zetten van de diverse portefeuilles en binnen de verschillende afdelingen. Dat wil overigens niet zeggen dat we er al zijn. Permanente aandacht en extra inzet blijft nodig en daartoe zijn wij als gemeente ook bereid.

Wij zetten steeds weer stappen vooruit in het duurzaam inkopen (o.a. gebruik CO2-prestatieladder) en het verduurzamen van onze eigen organisatie zoals het verduurzamen van ons wagenpark en vastgoed. Met de mede door ons georganiseerde duurzaamheidsontbijten nemen we iedere keer een ander aspect van duurzaamheid bij de kop en proberen we met allerlei stakeholders uit de stad concrete afspraken te maken hoe wij Vlaardingen met elkaar weer een stukje duurzamer kunnen maken. Dit hebben we al gedaan met de thema’s energie en groen. Daarbij waren de meest relevante ambtenaren aanwezig. Wij kunnen ons voorstellen dat het thema Fair Trade een volgend onderwerp is voor een ontbijt, al dan niet in de bredere context die jullie schetsen. 

Kortom, wij onderschrijven jullie wensen en zijn bereid om daar samen met jullie en andere Vlaardingers hard aan te blijven werken. Wij nodigen jullie dan ook uit samen met ons mee te blijven denken en doen. Wij treffen elkaar geregeld. Willen jullie eerder overleg dan kun je contact opnemen met mevrouw J. Hakbijl, accounthouder Fair Trade, of de heer F. van Zelst, programmamanager duurzaamheid, via www.vlaardingen.nl/contactformulier.

Wij kijken uit naar de verdere samenwerking.

Geplaatst in: Duurzaamheid en milieu
Reacties (0)
Aantal mensen dat dit een goed idee vindt: 4

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst... wees de eerste!

Naam (verplicht)

E-mail (niet verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Neem de bovenstaande code over: