Zoeken

21 oktober 2015

Toekomst voor de hoogstamboomgaard

Idee: Nelleke van der Luit

De oude hoogstamboomgaard bij de voormalige boerderij van Dr. Moerman is uniek. Een prachtig stukje natuur midden in de stad. Deze boomgaard moet behouden blijven voor onze stad. Hiervoor willen we met professionele mensen en vrijwilligers een inspanning leveren om de boomgaard te herstellen. Er zijn al veel bomen dood gegaan, we willen weer (inheemse) bomen terugplanten en de huidige bomen snoeien en verzorgen. Wij zoeken mensen die daarbij wil helpen.

Reactie gemeente

Hoi Nelleke,

Wat leuk dat je een idee hebt ingebracht. Het heeft even geduurd voordat je een reactie van de gemeente hebt ontvangen omdat we alle ideeën binnen de gemeente hebben besproken. Maar we zijn je idee natuurlijk niet vergeten. En gelukkig zijn sommige ideeën al opgepakt en soms ook al uitgevoerd. 

De betrokkenheid van werkgroep Behoud Hoogstad is bij Landgoed Hoogstad en de hoogstamboomgaard is groot. We hebben de werkgroep Behoud Hoogstad toestemming gegeven voor de aanplant van bomen in de hoogstamboomgaard. Hiertoe zijn een aantal spelregels, die zowel het archeologische en monumentale belang als het groenbelang dienen, opgesteld. Inmiddels hebben de eerste activiteiten van de Werkgroep plaatsgevonden.

Geplaatst in: Groen en natuur
Reacties (2)
Aantal mensen dat dit een goed idee vindt: 4

Reacties

Nelleke van der Luit, namens Stichting Boombehoud Vlaardingen • 23 okt 2015, 17:01
Ter aanvulling hier achtergrondinformatie over de hoogstamboomgaard:

Van oudsher, zeker teruggaande tot de 16e eeuw, behoorde tot het complex Hoogstad een (hoogstam-) boomgaard, achter/ ten noorden van de boerderij gelegen. De 'kleine boomgaard' is van circa 1975 (aanleg Burg. Heusdensweg).

Hoogstamboomgaarden kwamen al in de middeleeuwen in westelijk Nederland voor. Oude kaarten laten zien dat in Delfland bij vrijwel iedere grote boerderij een dergelijke boomgaard aanwezig was. Ook van boerderij Hoogstad is bekend dat reeds in de 16e eeuw een boomgaard was gelegen. Een kaart van landerijen rondom Hoogstad uit 1576 laat zien dat zich toen al een boomgaard bij de boerderij bevond.

Net als de boerderij zelf is de hoogstamboomgaard van Hoogstad gelegen op de met zand en klei opgevulde kreek, die indertijd relatief hoog in het landschap gelegen was. De middeleeuwse boeren/ontginners hebben hier nog letterlijk een schepje bovenop gedaan door een boerderijterp op de kreekrug aan te leggen. Hiermee kwam het complex circa anderhalve meter hoger te liggen dan de directe omgeving. Hoewel dit hoogteverschil door ophogingen in het bedrijvenpark/meubelboulevard tegenwoordig niet echt duidelijk meer is, kan dit door een oplettend oog nog steeds worden waargenomen.

De meeste hoogstamboomgaarden zijn in en rond Vlaardingen helaas verdwenen. Omdat deze economisch gezien weinig rendabel meer bleken zijn de meeste in de loop der jaren vervallen geraakt of gerooid. De rijksoverheid heeft in de jaren vijftig boeren gestimuleerd de hoogstambomen te kappen. Tegenwoordig zijn het juist nationale en provinciale overheden die de hoogstamboomgaarden proberen in stand te houden. Het is aan de voorlaatste eigenaren van Hoogstad, de gebroeders Jan en (dokter) Cornelis Moerman te danken dat de boomgaard heden ten dage nog bestaat. Ook de huidige eigenaar, de gemeente Vlaardingen, onderschrijft het belang van de boomgaard voor de stad.

Het beheer van de boomgaard van Hoogstad is gericht op behoud van het unieke karakter. Daar waar bomen sterven, wordt nieuwe aanplant gepleegd met, wederom, hoogstamfruitbomen. In de zogenaamde 'kleine boomgaard', naast de Heusdensweg, bevinden zich voornamelijk laagstambomen. Hier worden andere vruchtdragende bomen aangeplant, zoals tamme kastanje, kweepeer, mispel en kersen.

BESCHRIJVING VAN DE BOMEN

De meeste fruitbomen in de grote boomgaard zijn peren. Daarnaast vinden we hier enkele appelbomen, pruimen en een bijzondere vruchtdrager: de moerbeiboom. Niet fruitdragende bomenlangs de randen dienen als windvangers, die beschadiging aan de fruitbomen en vruchten moeten voorkomen.
Toekomst: Helaas is de laatste jaren niets aan beheer en onderhoud gedaan, daarom willen wij middels de stadsagenda aandacht vragen voor de Hoogstamboomgaard en samen met vrijwilligers het beheer en behoud van de boomgaard ter hand nemen.

Bronvermelding: Rapport bouwhistorisch onderzoek en waardestelling
Boerderijcomplex Hoogstad
Westlandseweg 250-258 VlaardingenNelleke van der Luit, namens Stichting Boombehoud Vlaardingen
Yvonne Batenburg • 02 nov 2015, 12:45
heel goed
Yvonne Batenburg

Naam (verplicht)

E-mail (niet verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Neem de bovenstaande code over: