Zorg voor wie kwetsbaar is

 “Samenwerking is nodig om te zorgen dat niemand onnodig aan de kant staat”
Aldus Desiree Curfs, directeur van participatiebedrijf Stroomopwaarts.

Sommige mensen in onze stad zijn hulpbehoevend of zitten in een kwetsbare situatie. Voor hen kan een helpende hand, extra aandacht of maatwerk verschil maken, aldus de indieners van ideeën. Het gaat om allerlei groepen mensen, zoals kinderen met een beperking, laaggeletterden, mensen die slecht ter been zijn, slechtzienden, ouderen, vluchtelingen, dak- en thuislozen, jongeren die in de criminaliteit zijn beland, mensen met lage inkomens en mensen zonder betaald werk.

Organiseer ontmoetingen
Hoe kunnen we dit doen? Daar hebben mensen concrete ideeën over ingediend. Ideeën over gratis, goedkoper of beter vervoer, zodat ouderen en mensen met weinig inkomen meer bewegingsvrijheid krijgen. Ideeën over het organiseren van ontmoetingen, zoals het aanloophuis en de Buurtcirkel doen, om eenzaamheid te verminderen en te stimuleren dat mensen elkaar steunen. Een ander idee gaat over een matchingsysteem waardoor mensen samenkomen en samen eten. Indieners pleiten er ook voor om vluchtelingen welkom te heten met huisvesting, ontmoetingen met Vlaardingers en het bieden van toekomstperspectief.

Sociaal ondernemen
De Stichting Samen-Schrijven wil laaggeletterden, die vaak leven met een verborgen probleem, op weg helpen naar een meer zelfstandige toekomst. Het participatiebedrijf Stroomopwaarts pleit voor sociaal ondernemen om mensen te begeleiden naar betaald werk. Mensen geven ook aan dat ze vooral baat hebben bij werk of een bezigheid die bij ze past.

Wat zegt het Vlaardingse internetpanel over zorg voor wie kwetsbaar is?

  • De panelleden vinden zorg en vooral zorg specifiek voor ouderen belangrijk.
  • Zorg staat met stip bovenaan op het lijstje waaraan de panelleden geld zouden besteden.
  • 15 procent van de respondenten geeft aan meer betrokken te willen worden bij zorg voor hulpbehoevende Vlaardingers.
  • Op de open vraag wat de panelleden per direct willen veranderen wanneer ze de baas van Vlaardingen zouden zijn, komt meer en betere voorzieningen en zorg voor ouderen op nummer 9 in de top 10 van meest voorkomende antwoorden.