Samen maken we de stad

“Veel stadsexperts hebben het in zich om stadsmakers te worden”
Aldus Nelly de Ridder in haar blog ‘Vlaardingen 2030: een gelukkige stad’.

Mensen nemen steeds meer het heft in eigen handen in de stad. Mensen met dromen en plannen, die daar zelf aan willen werken en bouwen. Een Stadslab en Cultuurwerkplaats zijn bedoeld als ontmoetingsplaats, maakplaats en broedplaats. Een marktplaats op internet kan handig zijn: een digitaal trefpunt van ideeën en initiatieven enerzijds en organisaties en mensen die dit mede mogelijk kunnen maken anderzijds.

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligers maken allerlei initiatieven mogelijk. Zij  houden ook voorzieningen in stand die anders in gevaar komen. Sommige mensen maken zich wel zorgen over verdringing van betaalde arbeid door vrijwilligerswerk en ze vragen zich af of er wel genoeg vrijwilligers beschikbaar zijn en blijven. Als meer mensen vrijwilligerswerk doen, blijft het leuk, zegt een indiener van een idee. Het is daarnaast prettig als de gemeente initiatieven van vrijwilligers omarmt en vrijwilligers ondersteunt.

Wat zegt het Vlaardingse internetpanel over samen de stad maken?

  • Op de vraag of de panelleden meer betrokken willen worden bij bepaalde thema’s en zo ja, bij welke thema’s, antwoordt 45 procent dat ze niet meer betrokken willen worden. 55 procent heeft hier dus wel behoefte aan.
  • Ruim een kwart van de panelleden willen meer betrokken worden bij de thema’s veiligheid en groen en buitenruimte. Een op de vijf respondenten wil meer betrokken worden bij het thema binnenstad.
  • In de enquête is gevraagd of bewoners nog een goed idee hebben voor Vlaardingen. Opvallend is dat het meest genoemde antwoord is dat burgers meer betrokken moeten worden en dat er beter naar burgers moet worden geluisterd bij het maken van beleid en het nemen van belangrijke beslissingen over Vlaardingen.