Inrichting van de stad

“Vlaardingen heeft een bepaalde bottenstructuur en daar is de stad verder omheen gegroeid. Ik vind het interessant om een röntgenfoto van Vlaardingen te maken.”
Aldus Jaap van Heest, stedenbouwkundige gemeente Vlaardingen, in zijn blog ‘Operatie… Vlaardingen!’

Hoe kunnen we ruimte in de stad het beste benutten en hoe kunnen we de inrichting zo goed mogelijk uit de verf laten komen? Vlaardingen is de oudste stad aan de Nieuwe Maas met stadsrechten uit 1273. Tijden veranderen en de stad verandert mee. Herinrichting van de stad blijft actueel.   

Zo zijn er bijvoorbeeld ideeën over de Touwbaan, die het in zich heeft om een nieuwe route van station Centrum naar het stadshart te worden. Zou het niet mooi zijn als het groene en open deel onbebouwd blijft? Kan er ook sociale woningbouw in de Rivierzone komen, vraagt iemand zich af. Het sportveld bij de St.-Jozefmavo wordt binnenkort gebruikt voor de bouw van seniorenflats, maar de leerlingen en leerkrachten kunnen het terrein eigenlijk niet missen, zeggen ze. De gemeente gaat de strook tussen de A20 en de Zwanensingel onder de loep nemen en bekijken waarvoor het gebruikt kan worden. Daar hebben betrokkenen en omwonenden natuurlijk hun vragen en ideeën over. Aan losloopgebieden voor honden is volgens veel Vlaardingers gebrek, maar waar is er plek voor? En nieuwe bedrijven, waar kunnen die komen?
Sommige lopende projecten zijn al ver op streek en beslissingen zijn genomen. Daarover moet je duidelijk zijn. Maar er is genoeg om wel samen te bespreken en een visie op te ontwikkelen. Agnes van Ardenne, de voorzitter van de Economische Adviesraad Vlaardingen, prikkelt in een blog door te stellen dat we als Vlaardingen ons grondgebied misschien zelfs kunnen uitbreiden, maar ze geeft ook inbreiden als mogelijkheid: “Het bestaande grondgebied beter benutten. Maak van de drie metrostations, die we binnenkort in onze stad krijgen, logistieke knooppunten en verbindt deze met de meest vitale functies van een stad: wonen, werken en studeren.”