14 oktober 2015

Samen-Schrijven voor alle Vlaardingers

Idee: Emmeline Mooij

Samen-Schrijven

Stichting Samen-Schrijven vindt het van groot maatschappelijk belang dat er een structurele aanpak van laaggeletterdheid in Vlaardingen komt, met als doel dat deze kwetsbare groep mensen in de toekomst onafhankelijk en trots, zelfstandig kan functioneren in de maatschappij.
Het is belangrijk dat alle Vlaardinger dit weten. Ook zij, die dit niet niet goed kunnen lezen en schrijven.

‘Meedoen en meetellen in de samenleving is een recht voor iedereen.’ (gemeente Vlaardingen)

Om alle Vlaardingers te laten meetellen is het noodzakelijk, dat laaggeletterdheid in de stad wordt aangepakt en opgelost.

De aanleiding voor het ontwikkelen van een visie en het bedenken en uitvoeren van een project vormde een artikel in Groot Vlaardingen in 2007 waarin stond dat ongeveer 8900 inwoners van onze stad laaggeletterd waren. De initiatiefnemers van de Stichting Samen-Schrijven waren verrast door de grootte van het aantal laaggeletterden en kwamen in actie. De eerste vraag waarop antwoord werd gezocht was? Als er zoveel laaggeletterden zijn, waarom is er dan pas de laatste jaren aandacht voor dit probleem? 

Het antwoord is verrassend. Aan de ene kant weten de meeste mensen niets over de omvang en de gevolgen van dit probleem en schaamt de samenleving zich voor een negatieve uitkomst omdat laaggeletterdheid in een beschaafd land als het onze taboe is en niet voor zou moeten komen. Aan de andere kant omdat de doelgroep vermijdings- en compensatiestrategieën heeft ontwikkeld en ermee heeft leren leven. Velen weten niet dat er iets aan te doen valt. Van het bestaan van speciale cursussen en projecten in de omgeving weten zijn niets af omdat de informatie hen niet bereikt.

In Nederland wonen naar schatting 250 duizend mensen die helemaal niet kunnen lezen en schrijven (zij zijn analfabeet) en anderhalf miljoen mensen boven de 16 jaar, die grote moeite hebben met lezen en schrijven (zij zijn laaggeletterd). Dit betekent dat zij niet in staat zijn om gedrukte of geschreven informatie te gebruiken. Hierdoor kunnen zij minder goed functioneren in de samenleving, thuis en op het werk.
Twee derde is van Nederlandse afkomst en één derde is van buitenlandse afkomst (Stichting Lezen & Schrijven, 2011). Veel mensen denken dat zij de enigen zijn met dit probleem. Uit schaamte wordt hier nauwelijks publiekelijk over gesproken. De samenleving gaat er namelijk vanuit, dat iedereen in Nederland kan lezen, schrijven en rekenen. Deze aannamen zorgen ervoor dat er nog steeds te weinig aandacht is voor dit grote maatschappelijke probleem.

In 2008 is het project Samen-Schrijven gestart in Vlaardingen. Voorop stond het bereiken van een grote groep mensen, die hiertoe zelf niet in staat is maar die wel bereikt moest worden.
Het resultaat is bemoedigend en het is duidelijk dat de meeste mensen die bereikt zijn maar een heel klein zetje nodig hebben. Zij hebben zich aangesloten bij Samen-Schrijven en zorgen als ambassadeur dat er steeds meer mensen bij komen. Zo vragen zij aandacht voor een probleem dat zoveel mensen in onze samenleving treft.

Zo gaat Stichting Samen-Schrijven in Vlaardingen de strijd aan tegen laaggeletterdheid. De Rijksoverheid wil dat gemeenten, bibliotheken, werkgevers, scholen en bijvoorbeeld zorginstellingen beter gaan samenwerken. Taalachterstand kan eerder worden opgemerkt en aangepakt worden. Met haar aanpak sluit Stichting Samen-Schrijven hierop aan.
In 2014 heeft de stichting het Taalhuis in Vlaardingen geopend als laagdrempelige locatie waar laaggeletterden een luisterend oor vinden en waar zij ook deel kunnen nemen aan allerlei vernieuwende taalactiviteiten.

De plek in de stad

Samen-Schrijven is gevestigd in het TaalHuis op de Hoogstraat in Vlaardingen. Hier zijn professionals aanwezig om het gesprek met belangstellenden aan te gaan en in kaart te brengen wat mensen willen en nodig hebben. De professional gaat samen met de belangstellende op zoek naar het geen het beste past bij zijn talenten.
Het TaalHuis beschikt over een kleurrijke ruimte waarin verschillende activiteiten plaatsvinden. Een ruimte die stimuleert en motiveert om je lees- en schrijftalent verder te ontwikkelen. De plek waar je zin krijgt in leren, lezen en schrijven!

Samen-Schrijven werkt samen met taalaanbieders in het ‘TAALfront Vlaardingen’. Het TAALfront Vlaardingen bestaat uit de Bibliotheek Vlaardingen, Stichting Aanzet, Vluchtelingenwerk Vlaardingen, Tornante trainingen, Gemeente Vlaardingen, Albeda college, Stichting Samen-Schrijven en St. Lezen en Schrijven.

Samen-Schrijven organiseert in het TaalHuis een doorlopende programma met projecten, workshops en trainingen voor laaggeletterden, trainers, vrijwilligers en andere belangstellenden.

De werkwijze bij talentontwikkeling

Samen-Schrijven gaat uit van de leerwens en de leerstijl van de deelnemer. Leren is per definitie hetzelfde als veranderen. Het trainen en coachen van volwassenen vereist een specifieke aanpak. Door gebruik te maken van activerende werkvormen, afgestemd op de deelnemer, staat maatwerk altijd centraal. Opgedane kennis en vaardigheden kunnen direct worden toegepast in het dagelijks leven.

De visie en missie van Stichting Samen-Schrijven

Visie 

Optimale talentontwikkeling zorgt voor vitale en gelukkige mensen.

Kunnen lezen en schrijven creëert kansen en mogelijkheden om een energieke en gezonde samenleving te realiseren waarin alle mensen meetellen en functioneren.

Missie

Samen-Schrijven zorgt dat iedereen zin krijgt in lezen en schrijven.

Samen-Schrijven spoort de laaggeletterden in de stad op, zet mensen aan tot actie, doorbreekt taboes en verlaagt drempels naar scholen en instellingen. Is de cruciale partner in de keten: gezamenlijke aanpak van laaggeletterdheid.
Samen-Schrijven denkt mee, creëert oplossingen, mogelijkheden en kansen.

Producten en diensten van Samen-Schrijven

Samen-Schrijven staat voor

  • Taalmakelaar. Doorverwijs functie voor deelnemers, bedrijven, instellingen en taalaanbieders 
  • Ontmoetingen rondom taal waar schrijfkilometers gemaakt worden.
  • Nederlandse taal op niveau, groepscursus NT 2 voor midden- en hoog opgeleiden met als doel niveau verhoging.
  • TaalTotaal. Groepcursus NT 1, NT ½ lezen en schrijven voor laaggeletterden.Taal Studio. Individuele lessen voor iedereen met een specifieke leervraag op het gebied van Nederlandse taal.
  • Samen-LEESclub in de bibliotheek (1x per 3 weken) voor laaggeletterden. 
  • Ssst …. ik lees. Zin in lezen. Wekelijks voor iedereen die zin heeft.
  • Schrijfcafé. Zin om te schrijven voor iedereen die zin heeft, 1 x per maand .
  • Training Taal voor het Leven. Basis training tot taalcoach van Stichting Lezen en Schrijven voor geïnteresseerde vrijwilligers.
  • Training vrijwilligers en belangtellenden van Samen-Schrijven.

Reactie gemeente

Hoi Emmeline,

Wat leuk dat je een idee hebt ingebracht. Het heeft even geduurd voordat je een reactie van de gemeente hebt ontvangen omdat we alle ideeën binnen de gemeente hebben besproken. Maar we zijn je idee natuurlijk niet vergeten. En gelukkig zijn sommige ideeën al opgepakt en soms ook al uitgevoerd. 

Het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Vlaardingen is noodzakelijk. De gemeente ontwikkelt beleid om hier handen en voeten aan te geven. Particuliere initiatieven, zoals de Stichting Samen Schrijven, zijn daarbij in
beeld.

We willen graag met jou in gesprek over je idee. Als je dat wilt, wil je het ons dan even laten weten. Je kunt contact opnemen met Irene Romers. Wil je ons een
bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier onder vermelding van De Burger Meester. 

Geplaatst in: Zorg voor wie kwetsbaar is
Reacties (4)
Aantal mensen dat dit een goed idee vindt: 1

Reacties

Helen • 19 okt 2015, 13:19
Het zou toch jammer zijn als dit laagdrempelige, zeer toegankelijke Taalhuis zou gaan verdwijnen!En dat is wat er gaat gebeuren.Gemeente, laat uw woorden gevolgd worden door daden en steun dit Taaalhuis, financieel, materieel en ideëel, en zorg dat alle Vlaardingers die dit nodig hebben er terecht kunnen om te leren lezen,schrijven en spreken en zo zelfredzaam te worden!
Helen
Anke • 20 okt 2015, 10:25
De mensen die de stap hebben durven nemen om te komen, zijn allemaal heel enthousiast en blij als ze zien dat het hen werkelijk helpt. Dat zou met nog veel meer mensen moeten kunnen, maar dan moeten de mogelijkheden hiervoor niet verdwijnen. Het Taalhuis blijkt hard nodig te zijn, geef het dan ook de kans om de betreffende mensen te kunnen helpen!
Anke
Jennie • 23 okt 2015, 11:04
Wij hopen van harte dat dit goede initiatief niet al in de kiem wordt gesmoord. Teveel mensen kunnen hier veel baat bij hebben.
Jennie
Daniel • 14 feb 2016, 11:24
Mag ik dit initiatief plaatsen op de website van Kracht in Vlaardingen?
Daniel

Naam (verplicht)

E-mail (niet verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Neem de bovenstaande code over: