02 november 2015

Ondernemers (IKV) grote stappen laten zetten in verduurzaming

Idee: Thematafel Duurzaam (ver)bouwen tijdens Duurzaamheidsontbijt 10 oktober 2015

Bedrijven verbruiken veel energie en in vele bedrijven zijn er goede mogelijkheden om minder energie te gebruiken en/of zelf duurzame energie op te wekken of in te kopen. Hetzelfde geldt voor het verduurzamen van het vervoer (minder en schonere kilometers).  

Bedrijven moeten actief gestimuleerd en ondersteund worden om hierin stappen te zetten. Dit heeft economische meerwaarde en is goed voor het imago en het milieu.

Reactie gemeente

Hoi,

Wat leuk dat je een idee hebt ingediend! In Vlaardingen zien we een aantal goede voorbeelden van ondernemers die grote stappen zetten of willen zetten om te verduurzamen. Een aantal enthousiaste ondernemers binnen de IKV hebben een werkgroep duurzaamheid opgericht die tot doel heeft de verduurzaming van Vlaardingse bedrijven te bevorderen. De gemeente en de Marktplaats Duurzaam Bouwen nemen als adviseur deel. 

De praktijk laat evenwel zien dat veel ondernemers wel willen maar het eenvoudigweg aan de tijd ontbreekt om naast het ‘runnen van de business’ hiermee aan de slag te gaan. Grootverbruikers zijn op basis van de Wet Milieubeheer verplicht om maatregelen te nemen die binnen 5 jaar zijn terugverdiend. Zij worden hierop aangesproken en geadviseerd door de DCMR. Bijna alle bedrijven geven hier gehoor aan en doen zelfs meer dan zij wettelijk verplicht zijn. 

Naast de repressieve methode is de DCMR in het kader van de Green Deal Verduurzamen Bedrijven een methode aan het ontwikkelen om meer als adviseur/ondersteuner dan als handhaver op te treden. Momenteel onderzoekt de DCMR in het kader van de Green Deal hoe bedrijven beter ondersteund en ontzorgd kunnen worden met bijvoorbeeld energieadviezen, procesbegeleiding bij uitwerken technische opties en financieringsvraagstukken. 

We willen graag met jou in gesprek over je idee. Als je dat wilt, wil je het ons dan even laten weten. Je kunt contact opnemen met Frank van Zelst. Wil je ons een bericht sturen met je contactgegevens zodat we je kunnen bellen of mailen. Je kunt mailen naar www.vlaardingen.nl/contactformulier onder vermelding van De Burger Meester. 

Geplaatst in: Duurzaamheid en milieu
Reacties (0)
Aantal mensen dat dit een goed idee vindt: 5

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst... wees de eerste!

Naam (verplicht)

E-mail (niet verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Neem de bovenstaande code over: