28 oktober 2015

Meer bomen in Vlaardingen

Idee: Nelleke van der Luit, namens Stichting Boombehoud Vlaardingen

De Stichting Boombehoud Vlaardingen zet zich al jaren in voor het behoud en de uitbreiding van het aantal en de kwaliteit van bomen in Vlaardingen.

Groen, maar vooral bomen zijn nuttig en noodzakelijk om vele redenen:

  • Bomen leveren een bijdrage aan het opvangen van klimaatverandering en hittestress die onontkoombaar lijken; groen levert een essentiële bijdrage aan wateropvang.
  • Groen en bomen zorgen voor zuurstof en een betere luchtkwaliteit. Ook zorgen bomen en groen er voor dat fijnstof en andere vormen van luchtverontreiniging verminderen. Verder zorgen ze ervoor dat het CO-2 gehalte afneemt en de biodiversiteit toeneemt. 
  • Groen en bomen zorgen er voor dat burgers zich niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk gezonder voelen en minder gestrest zijn.
  • Een groene, bomenrijke leefomgeving nodigt uit tot bewegen, wandelen, fietsen, buiten spelen en is dus zeer goed voor de gezondheid. 
  • Groen en bomen leveren geld op: lagere zorgkosten, hogere arbeidsproductiviteit, hogere huizenopbrengst (en OZB-belasting).

Hoe is de ontwikkeling van het boombestand in Vlaardingen?

  • Door inbreiding en stadsvernieuwing komt er meer grondgebonden bebouwing en bestrating, zodat er minder ruimte overblijft voor groen en bomen.
  • Door allerlei andere oorzaken moeten bomen soms worden gekapt. Het is met het huidige beleid niet altijd mogelijk te zorgen voor voldoende compensatie. 
  • Enkele soorten bomen, zoals iepen en kastanjes, hebben te lijden aan ziekten. Ernstig zieke bomen moeten worden gekapt maar soms beperkt vervangen.

Wens voor de komende jaren

Het is noodzakelijk om de komende jaren het evenwicht te herstellen en nog  harder te werken aan een gezond groen leefklimaat. Klimaatveranderingen brengen grote kosten met zich mee, in directe zin (het regelmatig “blank staan” van stukken stad door overbelasting van de riolering en verhoogde hittestress kost investeringen). Door meer aandacht voor de genoemde effecten van met name bomen bij stadsvernieuwingsprojecten, door vanaf de eerste plannen het belang van bomen en groen mee te nemen, kunnen we een bijdrage leveren om het tij te keren. Daarvoor is het ook nodig een inventarisatie te maken van plaatsen waar nog bomen geplant kunnen worden: vrije groenplekken maar ook plaatsen die nu nog bestraat/betegeld zijn en waar voldoende ruimte is om bomen op een goede manier te laten groeien. Vervolgens moet het boombestand ook daar waar mogelijk daadwerkelijk worden uitgebreid. Tot slot is het van groot belang burgers bewust te blijven maken van het belang van groen, ook in hun eigen tuin.

Reactie gemeente

Hoi Nelleke,

Wat leuk dat je een idee hebt ingebracht. Het heeft even geduurd voordat je een reactie van de gemeente hebt ontvangen omdat we alle ideeën binnen de gemeente hebben besproken. Maar we zijn jouw idee natuurlijk niet vergeten. En gelukkig zijn sommige ideeën al opgepakt en soms zelfs al uitgevoerd.

We willen je allereerst complimenteren met je inzet voor het behoud en de uitbreiding van het aantal en de kwaliteit van de bomen in Vlaardingen. We werken constructief samen, kunnen altijd op een prettige wijze met elkaar van gedachten wisselen en hopen dit nog lang te kunnen blijven doen. Zoals je weet, zijn er diverse ideeën binnengekomen voor het behoud van het groen en de bomen. Ook heb je samen met andere partners een Actieplan Natuur opgesteld. We zullen diverse indieners van ideeën op het gebied van groen en bomen naar je doorverwijzen, mits je hier geen bezwaar tegen hebt. 

Daarnaast nodigen we je uit voor een bijeenkomst op 1 juni 2016 van 19.30 tot 21.30 uur in de Burgerzaal van het Stadhuis, Markt 11, Vlaardingen. Deze avond willen wij met je in gesprek gaan over de ingediende ideeën en de bijdrage die deze kunnen leveren aan het vergroten van de waarde van onze openbare ruimte.

Als je komt, wil je ons dat dan laten weten?  Dan weten wij op hoeveel mensen wij ongeveer kunnen rekenen. Je kunt mailen naar info@deburgermeester.nu onder vermelding van “Aanmelding 1 juni”.

Geplaatst in: Groen en natuur
Reacties (2)
Aantal mensen dat dit een goed idee vindt: 2

Reacties

Janneke Davids • 02 nov 2015, 10:17
Ik ben het eens dat wij bewust moeten blijven van het belang van groen, maar.......er moet ook nagedacht worden wat voor bomen er gepland gaan worden. Bijv. bij de Robert Schumanring staan bomen die horen in de Broekpolder thuis. Auto's zitten vol met hars en kleine deuken door vallende takken. Ze zijn zo groot dat er weinig zonlicht in de huizen valt. Er staan er ook veel te veel op een klein stukje.
Janneke Davids
Niec van der Burgh • 03 nov 2015, 12:10
Ik wil meer bomen in de stad maar er worden er heel veel omgehakt. Is dat om ruimte te maken voor de heilige koe?
Weten de mensen wel hoeveel bomen er nodig zijn om de vervuiling van een auto te compenseren?
Niec van der Burgh

Naam (verplicht)

E-mail (niet verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Neem de bovenstaande code over: