Zoeken

23 september 2015

Vlaardingen open datastad!

Idee: Albert Luten

Open data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare informatie aan te duiden. De voorwaarden waaronder deze informatie beschikbaar is wordt beschreven in licenties en gebruiksvoorwaarden. Bij open data wordt er naar gestreefd om de beperkingen in hergebruik tot een minimum te beperken. De overheid hanteert de volgendedefinitie voor open data:

 • Compleet: alle openbare data en informatie
 • Primair: brongegevens, niet geaggregeerd
 • Tijdig: zo snel als kan, om nu te behouden
 • Toegankelijk: voor iedereen, voor elk legaal gebruik, zonder (fin.) drempels
 • Machine leesbaar: voor automatische verwerking
 • Non-discriminatoir: zonder opgaaf v. reden, zonder registratie
 • Open standaarden: zodat het format geen drempel is
 • Open licentie: geen beperking o.b.v. auteurswet, databankenwet, of geheimhouding
  Verschillende overhedenhebben al een register opgestart met verwijzingen naar open data.[Bron: Wikipedia]

Het zou goed zijn dat ook Vlaardingen zo veel mogelijk data die daarvoor geschikt zijn open stelt zodat bewoners, onderzoekers, pers en andere belangstellenden eenvoudig de vrije beschikking krijgen over data aangaande Vlaardingen. Zo wordt iedereen maximaal genformeerd over zijn of haar stad, wijk of straat. Er zijn al veel gegevens over Vlaardingen openbaar, maar die zijn soms moeilijk voor de burger te vinden. Denk aan de  archeologische rapporten in Easydans. Een portal zou handig zijn. Naast de rijksoverheid zijn al veel gemeenten ertoe over gegaan open data te publiceren (https://opendatanederland.org/nl/open-data-kaart).

De rijksoverheid heeft een speciale website waar de open data beschikbaar worden gezet  (https://www.rijksoverheid.nl/opendata). Sommige gemeenten hebben een eigen site (http://rotterdamopendata.nl/dataset). Ook zijn er kant en klare tools die het mogelijk maken de datasets te onderzoeken (http://opendatanederland.org/nl/open-data-tools). Daarnaast heeft bijvoorbeeld ook het Centraal Bureau voor de Statistiek veel open data, waaronder over Vlaardingen.

Vlaardingen heeft reeds veel data voorhanden die geschikt zijn voor open data. Die data zijn nu nog verborgen of alleen beschikbaar voor de ambtenaren. De data moeten eenvoudig te ontsluiten en te bewerken zijn. Voorbeelden van open data voorVlaardingen zijn:

 • veiligheidscijfers per wijk;
 • oproepen politie, brandweer of ziekenauto;
 • uitgeschreven boetes per straat / tijdstip;
 • gegevens over archeologische vindplaatsen;
 • de archeologische waardenkaart Vlaardingen;
 • gegevens over archeologische opgravingen (vondstenlijsten etc.)
 • monumentenlijst Vlaardingen;
 • milieudata (DCMR);
 • data van het Vlaardings archief (zijn al veel vrij beschikbaar).

Het publiceren van open data kan bedreigend overkomen voor de gemeente, maar is dat zeker niet. De burger kan meedenken en is optimaal geinformeerd. Onderzoeken worden gestimuleerd. Een voordeel voor de gemeente is dat waarschijnlijk een deel van de WOB verzoeken overbodig blijkt en dat de burger meer zelfredzaam wordt. Laat Vlaardingen een open datastad worden!

Albert Luten, Rotterdam
(bestuurs)lid archeologische werkgroep Helinium te Vlaardingen vrijwilliger bij het archeologisch depot Vlaardingen

Reactie gemeente

Hoi Albert,

Wat leuk dat je een idee hebt ingebracht. Het heeft even geduurd voordat je een reactie van de gemeente hebt ontvangen omdat we alle ideeën binnen de gemeente hebben besproken. Maar we zijn je idee natuurlijk niet vergeten. En gelukkig zijn sommige ideeën al opgepakt en soms ook al uitgevoerd. 

De gemeente heeft net beleid gemaakt over open data. Door open data kunnen inwoners, organisaties en bedrijven zien wat we doen, meedenken en de informatie benutten. Jij bent onze eerste 'klant'. We willen namelijk graag beginnen met een verzoek uit de samenleving en niet zomaar zelf iets verzinnen. Je hebt aangegeven dat je graag een goed overzicht wilt van de archeologische vindplaatsen in Vlaardingen. We zijn daar nu mee aan de slag gegaan, samen met de gemeentelijke archeologen. Na een kwaliteitsslag kan de lijst beschikbaar komen.

We hebben al meer verzoeken binnen, van collega’s en uit de stad. Zodra we open data beschikbaar hebben, plaatsen we ze op de site www.data.overheid.nl. We hopen dat onze data van toegevoegde waarde zullen zijn!

De pitch

Geplaatst in: Betrouwbare gemeente
Reacties (1)
Aantal mensen dat dit een goed idee vindt: 2

Reacties

Geschiedenis van Vlaardingen • 06 okt 2015, 11:59
Met behulp van vrijwilligers werkt Vlaardingen aan het ontsluiten van foto's uit het Stadsarchief én van vondsten en documentatie van archeologisch onderzoek. Dit is een project van lange adem, maar het resultaat vind je nu al wel op www.geschiedenisvanvlaardingen.nl

Het ontsluiten van deze - vaak oude - data is veel werk en vergt geduld en doorzettingsvermogen. Gelukkig kan de gemeente rekenen op fantastische vrijwilligers. Vol enthousiasme blijven collectiebeheerders en vrijwilligers dit werk doen.
Geschiedenis van Vlaardingen

Naam (verplicht)

E-mail (niet verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Neem de bovenstaande code over: