Zoeken

14 oktober 2015

Bestemming voormalig HVO terrein

Idee: Jan van den Leeden - Frans Kuil

In het kader van:
“Wat goed is voor Vlaardingen en de Vlaardingers, weten de Vlaardingers als de beste.
De mensen die hier leven, wonen, werken en ondernemen zijn onze stadsexperts”.

Aan uw uitnodiging om als stadsexperts een bijdrage te leveren aan de toekomst van Vlaardingen geven onderstaande personen en organisatie graag gevolg.

Op maandag 5 oktober 2015 zijn bijeen geweest:
De heer Olaf Hanno – Sportcentrum Vlaardingen
De heer Frans Kuil bewoner Zwanensingel 7
De heer Jan van den Leeden, eigenaar van snackbar “Het Zwaantje”

Door de aanwezige is gediscussieerd over de mogelijkheden die gegeven kunnen worden aan een herinrichting van het terrein waar voormalig HVO voetbalvereniging gehuisvest is geweest.

Al enkele jaren wordt dit terrein gebruikt door grondverzetbedrijven en opslagterrein van riolering- en straatmaterialen. Een doorn in het oog van de daar tegenover gevestigde bewoners en in strijd met het huidige bestemmingsplan. Bij droog weer stijgen de fijne deeltjes zand de lucht in en zorgt voor een stoffige omgeving en bij slecht weer zijn het moddersporen die de weg en het parkeerterrein vervuilen. Geen ideale situatie van een terrein dat voorheen een mooi onderhouden sportcomplex is geweest.

Bovengenoemde deelnemers aan het project “De Burger Meester” zijn van mening dat het terrein gelegen tussen de Rijksweg A 20 en de Zwanensingel, ten noorden begrenst door de kerk Van Nazarener en ten westen door de woning van de heer Kuil, een andere bestemming zou moeten krijgen.

Daarvoor dragen zij de volgende ideeën aan:

- Passende bebouwing te hanteren die in overeenstemming is met de bebouwing ten oostzijde van de Zwanensingel en de aldaar gevestigde bewonersgroepen.
- Het groene karakter van het terrein te behouden en deels uit te breiden met mogelijkheden voor ontspanning en recreatie.
- Toestaan van kleine en niet vervuilende bedrijfsactiviteiten in de dienstverlenende sector.

Wij lichten deze drie uitgangspunten gaarne toe.

Passende bebouwing te hanteren die in overeenstemming is met de bebouwing ten oostzijde van de Zwanensingel en de aldaar gevestigde bewonersgroepen.

Een voorstel is om aan de zuidzijde van de Zwanensingel op enige afstand van de openbare weg een drietal seniorenflats te ontwikkelen met een bebouwinghoogte gelijk aan de woningen Spechtlaan. De voordelen hiervan zijn legio.
- Jong gepensioneerde maken ruimte vrij in andere eengezinswoningen.
- Gemeente ontvangt jaarlijkse erfpacht of ontvangt geld van koopgrond.
- Er bestaat een reeds gedeeltelijke groene omgeving.
- Een “charmante” bebouwing past prima in het woongebied van de Zwanensingel.

In eerdere gesprekken op het leefbaarheidplatform Holy, is aandacht gevestigd op een eventuele uitbreiding van de kerk Van Nazarener. Door een groter verkeersaanbod tijdens de diensten zal het noodzakelijk zijn meer parkeergelegenheid te creëren. Het zou echter zonde zijn wanneer dit alleen ten behoeve zou zijn van een parkeerconcentratie tijdens de zondagse diensten.

Mogelijk dat zo een terrein ook gebruikt kan worden voor activiteiten die op een andere manier in de week zouden kunnen plaatsvinden.
Denk hierbij aan sportdagen voor in de wijk gevestigde scholen en/of één of tweedaagse evenementen,bijvoorbeeld (kinder)circus.

Het groene karakter van het terrein te behouden en deels uit te breiden met mogelijkheden voor ontspanning en recreatie.

Ondanks de uitbreiding van de kerk Van Nazarener, en een eventuele bouw van meerdere appartementsgebouwen hoeft het groene karakter van het voormalige voetbalterrein niet verloren te gaan.
Immers terzijde van kerk en achter de appartementen blijft veel ruimte over voor wateropslag en uitbreiding van het bestaande groen. Men zou hier kunnen spreken van een langgerekt wandelpark tussen de afgebakende percelen van de appartementgebouwen en de rijksweg A-20 in. In dit wandelpark kan ruimte vrij gemaakt worden die te benutten is voor “stadslandbouw”. Tussen het bestaande fietspad en de Rijksweg kan het creëren van recreatieplekken met barbecue- faciliteit tot de mogelijkheden behoren. Met betrekking tot de ouderen kan men in dit park denken aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld een Jeu de boule plek, weerbestendige sporttoestellen voor volwassenen en een omgeving met speelwerk voor kleine kinderen. Een en ander verder vervolmaakt met zitplekken voor jong en oud. Denk hier bijvoorbeeld aan picknickbanken zoals er ook langs de fietspaden in de vlietlanden staan opgesteld. In deze opzet is eveneens plaats te creëren voor snackbar “Het Zwaantje” waarvan de eigenaar heeft aangegeven ook een meer uitgebreidere vorm van exploitatie te willen realiseren bijvoorbeeld door verkoop van pannenkoeken en pizza.

Toestaan van kleine en niet vervuilende bedrijfsactiviteiten in de dienstverlenende sector.

In de tot heden toe bekende (gemeentelijke) opties voor dit gebied Holy zuidoost zuid, wordt gesproken over de vestiging van een rouwcentrum en dierenkliniek. Naar de mening van de deelnemers aan het gesprek “De Burger Meester” bestaan hier tegen geen bezwaren. Zij geven u echter in overweging om het rouwcentrum te plannen naast de kerk Van Nazarener. Een rouwcentrum haar activiteiten vinden meestal door de weeks plaats. Daardoor kan het parkeerterrein ook in de week optimaal worden benut. Een dierenkliniek past in dit geval eerder aan de westgrens van het te bebouwen gebied.

Geachte burgemeester Blase, de ondergetekende vertrouwen erop u in vogelvlucht een handreiking te hebben gedaan om een beeldbepalend deel van Vlaardingen om te vormen tot weer een volwaardig en aantrekkelijk deel van samenleving en woonomgeving. Wij hopen dat deze bijdrage u een frisse blik geeft op “hoe het ook zou kunnen”.

Graag treden wij met u in overleg en gaan met u in discussie om aan, een nu verwaarloosd stuk grond, een aantrekkelijke bestemming te geven waarin het voor bestaande bewoners prettig wonen blijft en met de toekomstige appartementbewoners prettig wonen, werken en recreëren is.

Om uw reactie te vernemen en onze ideeën met u te delen maken wij graag een afspraak met u.

Reactie gemeente

Hoi Jan en Frans,

Wat leuk dat jullie een idee hebben ingebracht. Het heeft even geduurd voordat jullie een reactie van de gemeente hebben ontvangen omdat we alle ideeën binnen de gemeente hebben besproken. Maar we zijn jullie idee natuurlijk niet vergeten. En gelukkig zijn sommige ideeën al opgepakt en soms ook al uitgevoerd. 

Het plan voor de voormalige velden van HVO aan de Zwanensingel (en niet CWO) is om het in te richten als terrein voor maatschappelijke bedrijvigheid, huisvesting voor arbeidsmigranten en ruimte te bieden voor watercompensatie en te kijken of de recreatieve en groene functie van het gebied versterkt kan worden. We hebben hier met de bewonersvereniging De Toekomst ook al over gesproken. Het is de bedoeling dat de bewoners en bewonersvereniging betrokken blijven bij de ontwikkeling van het gebied.

Geplaatst in: Inrichting van de stad
Reacties (0)
Aantal mensen dat dit een goed idee vindt: 2

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst... wees de eerste!

Naam (verplicht)

E-mail (niet verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Neem de bovenstaande code over: