Vier fases in het traject

Fase 1 - 12 september t/m 21 oktober 2015

Illustreren en inspireren
In deze periode kun je je stadsverhalen en ideeën inbrengen. Elkaar inspireren en je verhaal illustreren staat centraal.

In een verkennende en open sfeer bespreken we met elkaar ingebrachte onderwerpen. Stel vragen als iets onduidelijk is en voeg nieuwe informatie toe als je het gesprek daarmee verder op weg helpt. Deel je dromen en wensen, maar vooral ook je ervaringen, zowel de positieve als de negatieve.

Stadstoer
Tijdens de Stadstoer nemen organisaties en mensen zelf het initiatief. Het is een kans om een onderwerp in te brengen, een verhaal te vertellen, te illustreren en onderbouwen. En om vervolgens jouw ideeën, wensen en oplossingen toe te lichten.

De manier waarop je tijdens de Stadstoer je verhaal verpakt, is aan jou. Een korte en bondige presentatie van feiten en cijfers, een praktijkvoorbeeld, een filmpje, een stadswandeling, een prikkelend pleidooi… je bepaalt zelf hoe je je boodschap brengt. Wél moeten je stadsverhaal en je ideeën te delen zijn via deze website, zodat er reacties op kunnen komen en er over gesproken kan worden.

Stadsplein
Op een Stadsplein kun je langskomen om je mening en ideeën te geven. Een Stadsplein ‘popt up’  in de wijken en bij scholen en is een caravan van 4 bij 2,5 meter.

Mail of stuur iets per post
Misschien denk je: ik heb wel iets te zeggen, maar ik doe dat liever gewoon door mijn ideeën te mailen of langs te brengen. Dat kan ook. Neem contact op via info@deburgermeester.nu of bel met (010) 248 4000 en vraag naar het projectteam Stadsagenda. Wij zorgen dat jouw inbreng op deze website komt te staan.

Vlaardings internetpanel
Ook vragen we de leden van het Vlaardingse internetpanel om hun mening.

Fase 2 - 4 t/m 28 november 2015

Discussiëren en concluderen
Eind oktober bundelen we alle inbreng: van Stadstoer, Stadsplein, het Vlaardings internetpanel, Facebook en deze website.
Tegen die tijd is redelijk helder wat belangrijke onderwerpen voor de Stadsagenda zijn en waarover nog verder gediscussieerd kan worden.

We diepen in deze periode onderwerpen verder uit. Dat doen we op deze website, via Facebook en op een bijeenkomst die we het Grote Stadsplein noemen. 

Dit is de periode van discussiëren en concluderen. Nu zal blijken wat de stadsexperts het belangrijkste vinden en wie waarmee aan de slag wil.

Fase 3 - nieuwjaarsreceptie 9 januari 2016

Presenteren Stadsagenda

Het thema van de nieuwjaarsreceptie is ‘De Burger Meester’. Meer dan driehonderd ideeën zijn ingediend over onder meer kunst en cultuur, groen en natuur, duurzaamheid en inrichting van de stad. Een prachtig resultaat! Over deze ideeën gingen al 100 bezoekers van het Grote Stadsplein met elkaar in gesprek in een werkatelier. De uitkomsten van deze gesprekken laten we u zien op de nieuwjaarsreceptie. We geven je dan een inzicht in de eerste onderwerpen voor de Stadsagenda.

Maar: daarmee zijn we er nog niet. Je kunt ook meedoen. Voel je je aangesproken door een idee, een thema of een onderwerp? Wil je een idee, thema of onderwerp adopteren om te zorgen dat het verder geholpen wordt? Kom dan naar de nieuwjaarsreceptie en laat je inspireren om mee te doen! Want dit is dè manier om invloed uit te oefenen op de toekomst van onze stad en te laten zien dat Vlaardingen je stad is.

Tot slot - laatste fase  2016

Adopteren en afronden

Op 28 januari vond er een afsluitende bijeenkomst plaats met de gemeenteraad en de stad. De resultaten van deze avond zijn na te lezen op deze website. 

Eind juni 2016 is de Stadsagenda Vlaardingen verschenen, zowel ‘online’ op deze website als in gedrukte vorm (af te halen bij de receptie van het stadskantoor aan het Westnieuwland 6). Op 20 september heeft een bijeenkomst plaatsgevonden voor betrokkenen en belangstellingen, om iedereen te bedanken die zich heeft ingezet of nog gaat inzetten en om elkaar te inspireren verder te gaan met het uitvoeren en bedenken van ideeën die goed zijn voor Vlaardingen.