Hoe werkt het?

Wat goed is voor Vlaardingen en de Vlaardingers, weten de Vlaardingers als de beste.  De mensen die hier leven, wonen, werken en ondernemen zijn onze stadsexperts. De burgemeester van Vlaardingen heeft daarom alle stadsexperts uitgenodigd om samen een Stadsagenda te maken voor de toekomst van Vlaardingen.

Wat is de Stadsagenda?

Hier bedoelen we met Stadsagenda dat ‘op de agenda staat’ wat we gaan doen voor de toekomst van Vlaardingen. Daarmee geven we richting aan het beleid en komen er initiatieven die goed zijn voor Vlaardingen.

Het is dus geen overzicht met evenementen, festivals en fijne plekken in Vlaardingen, hoe mooi zo’n UIT-agenda natuurlijk kan zijn.

De Stadsagenda is een aansprekende agenda met stadsverhalen, trends, visies, plannen en initiatieven. Burgemeester Bert Blase zegt in het voorwoord: “Het is een palet aan inspirerende bouwstenen geworden, dankzij de vele mensen die hebben meegedacht over de toekomst van Vlaardingen. De Stadsagenda biedt hoopvolle en interessante visies en vergezichten, maar ook praktische verhalen uit de straat en de wijk. Het bevat bruisende ideeën en prikkelende uitspraken, maar ook ongezouten kritiek en indringende oproepen.” De burgemeester roept op: “Blader de Stadsagenda Vlaardingen door en laat je inspireren. En ga er vooral ook mee aan de slag, want in Vlaardingen blijft De Burger Meester.”

De periode waarover de Stadsagenda gaat, loopt van 2015 tot 2030, waarbij we zowel gaan kijken naar wat nu speelt als wat in de komende decennia kan gaan spelen.

Stadsbeeld ‘Vlaardingen in vogelvlucht’

De gemeente heeft in 2015 het Stadsbeeld Vlaardingen in vogelvlucht samengesteld: een prille aanzet tot discussie om tot de Stadsagenda te komen. 

Stadsexpert? Ik ook? Ja!

Als je een waardevolle bijdrage aan de toekomst van Vlaardingen wil leveren, ben je stadsexpert.

Iedereen mag meedoen en meepraten: de inwoners, de mensen van maatschappelijke organisaties en bedrijven, de raadsleden, de collegeleden, de ambtenaren, de buitenstaanders met wellicht een onverwachte kijk, de mensen en organisaties buiten de stad die met Vlaardingen te maken hebben, oud-Vlaardingers… Ja, eigenlijk is iedereen stadsexpert die het beste met Vlaardingen voorheeft.

Waarom een Stadsagenda?

Veel mensen zijn dagelijks bezig met (de toekomst van) de stad. In 2000 heeft de gemeente samen met Vlaardingse inwoners een Stadsvisie gemaakt die loopt tot 2020. Veel plannen uit die Stadsvisie zijn in gang gezet. In de tussentijd is er echter veel gebeurd en veranderd in Vlaardingen, in Nederland en in de wereld. Daarom is het goed om met elkaar weer eens met een frisse blik te bekijken wat nu belangrijk is voor de toekomst van de stad.

De centrale vragen zijn:

  • Wat kunnen we in Vlaardingen volgens de Vlaardingse stadsexperts (extra) doen om in de toekomst een stad te blijven waar inwoners fijn kunnen leven en waar het prettig wonen, werken en recreëren is?
  • Welke ontwikkelingen en trends (gaan) spelen in Vlaardingen?
  • Wat betekent dit voor de Vlaardingers?
  • Welke kansen, risico’s en oplossingen zien we en welke ideeën en initiatieven hebben we?