Blog

Vlaardingen 2030: een gelukkige stad

Nelly de Ridder
Geplaatst door Nelly de Ridder
19 oktober 2015

Een aantal jaar geleden was ik nog gemeentelijk directeur van Vlaardingen. Er is inmiddels veel veranderd: Vlaardingen heeft een nieuwe burgemeester en mijn collega’s zijn verhuisd naar het volledig vernieuwde stadskantoor. Ook zijn de projecten en programma’s waaraan ik werkte volop in uitvoering.

Van een afstand gezien, ik woon in Delft, lijkt het heel goed te gaan met Vlaardingen. Ik weet dat er veel bezuinigd is, daar kunnen ze in Delft trouwens van meepraten, maar Vlaardingen maakt desalniettemin een vitale indruk. Het centrum is vernieuwd, er worden woningen gebouwd die aansluiten op de vraag naar meer grondgebonden koopwoningen en het bedrijfsleven organiseert zich in de breedte. Tegelijkertijd is de Broekpolder een verrassend park aan het worden.

Net als in Rotterdam en in Delft wonen er in Vlaardingen bovengemiddeld veel mensen die om verschillende redenen minder zelfredzaam zijn. Wijken als de Westwijk en Holy-Zuidoost vragen daarom veel aandacht en krijgen dat ook. Wat daarbij opvalt is dat vele handen ineengeslagen worden, terwijl de stemming positief blijft. Daar kunnen andere steden van leren. Burgemeester van der Laan van Amsterdam kwam, indertijd nog als minister, op werkbezoek naar de Westwijk om de Vlaardingse Aanpak te leren kennen.

De afgelopen jaren is Vlaardingen steeds meer een stad in balans geworden: een evenwichtiger woonstad, met een gezonder ondernemersklimaat. De komende jaren zal de bereikbaarheid van de stad de nodige inzet blijven vragen. Niet alleen de bereikbaarheid staat onder druk, maar ook het stadsbeeld van Vlaardingen verandert. De ontwikkeling aan de randen van de stad zullen volop de aandacht vragen. Daarbij zal een goede samenwerking met de buurgemeenten en de metropoolregio een belangrijke succesfactor zijn.

Maar voor een mooie toekomst van Vlaardingen gaat het ook om hele andere dingen. Op de website las ik dat Vlaardingen een stad zou moeten worden waarin de Vlaardingers zich als een vis in het water voelen. Dat noem ik een gelukkige stad: een stad waarin iedereen mee kan doen en waarin mensen elkaar weten te vinden en zo nodig opgevangen worden door een goed vangnet.

Vlaardingen heeft het in zich om een gelukkige stad te zijn. Belangrijk daarbij is dat de stad een traditie heeft om ruimte te geven aan de eigen kracht van de bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het is een stad waarin de Burger Meester is en Vele Vlaardingers Eén Huis hebben.

De Stadsagenda, die samen met de stadsexperts wordt opgesteld, vormt mijns inziens het fundament van de gelukkige stad. Hierop aansluitend kunnen de zogenaamde stadsmakers aan de slag. Veel van de stadsexperts hebben het in zich om stadsmaker te worden. Nadat er goed geluisterd is naar de stadsexperts, krijgen de stadsmakers de ruimte om ideeën uit te voeren.

Het zou leuk zijn als in Vlaardingen ook een zogenaamde stadsambassade wordt geopend waar de verschillende stadsmakers elkaar kunnen ontmoeten en ondersteuning kunnen vragen. De bemensing van die ambassade lijkt mij trouwens niet alleen een zorg van de gemeente maar van meerdere partijen. Ook het zogenaamde stadslab, dat als idee is ingediend, kan hierop aanhaken. De Stadsagenda blijft zo ook in de uitvoering een boeiende onderneming.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst... wees de eerste!

Naam (verplicht)

E-mail (niet verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Neem de bovenstaande code over: