Blog

Stadsagenda: ‘De optelsom van 70.000 ideeën’

Bert Blase
Geplaatst door Bert Blase
31 augustus 2015

Ruim een jaar ben ik nu burgemeester van Vlaardingen. Het duurde niet lang om te begrijpen waarom Vlaardingers trots zijn op hun stad (en er soms op mopperen). De historie, het stadshart met de haven, de herkenbare wijken, het ondernemerschap en de actieve cultuur: het maakt Vlaardingen tot een bruisende stad.

Maar Vlaardingen is ook in verandering. Logisch, als je alleen al kijkt naar de invloed van het internet. Dit heeft echt overal effect op: op onze winkels, op ons onderwijs, op de manier van omgaan met elkaar. Het internet vormt de oude economie in hoog tempo om tot een nieuwe. De financiële crisis hakte er daarnaast flink in bij bedrijven, gezinnen en heeft gezorgd voor meer werkloosheid. Ook de gemeentelijke financiën zijn niet gespaard. De gemeente moest voor vele miljoenen bezuinigen. Op het gebied van de zorg zijn er nieuwe taken bij de gemeente gekomen.

Hoog tijd om de balans op te maken. Want er is meer te zien dan een stad die minder geld te besteden heeft. Is dit niet hét moment om te bekijken hoe we met onze stad verder willen? Niet door te wachten op de meningen uit het stadhuis, maar door te putten uit de optelsom van al jullie ideeën. Door gebruik te maken van de ideeën van alle stadsexperts, zoals we iedereen noemen die het beste met Vlaardingen voorheeft. En door die ideeën in actie om te zetten. We hebben dit ‘Stadsagenda’ genoemd. Een agenda is iets actiefs, maar ook is een Stadsagenda het eigendom van de hele stad.

De campagne voor de Stadsagenda heeft als slogan ‘De Burger Meester’. Een schot in de roos, denk ik. Soms zien mensen de burgemeester als baas van een stad. Dat is niet zo. Het idee is juist dat de Vlaardingse burgers het steeds meer voor het zeggen hebben in hun stad. Sommigen noemen dit een nieuwe manier van besturen. Dat mag. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit bij het nieuwe Vlaardingen past.

Hoe gaat die Stadsagenda eruit zien? Ik zou zeggen: geen dikke nota, maar meer iets in de sfeer van een schoolagenda. Die is aan het begin van het schooljaar plat, maar is na verloop van tijd volgeplakt, geschreven en getekend. Wat mij betreft wordt de Stadsagenda een bundeling van ideeën, wensen en capaciteit die tot creatieve co-producties tussen gemeente, ondernemers, instellingen en inwoners moet leiden.

We gaan de komende maanden met elkaar aan de slag. Ik kijk uit naar jullie inzichten, ideeën én initiatieven die hier op de website te vinden zijn. En naar jullie blogs! Wie volgt?

Reacties

Kees Maarleveld • 03 sep 2015, 00:25
Bij de afsluiting van de inloopavond trok een dame de conclusie dat de opkomst in de Kroepoekfabriek matig was. Zij had in absolute zin gelijk. Numeriek inderdaad niet zo veel, maar die er waren, vertegenwoordigden veel instellingen die maatschappelijk aan de weg timmeren in Vlaardingen. Persoonlijk vind ik het een mooi initiatief om de barrière die soms tussen de burger en het ambtenarenapparaat bestaat of ervaren wordt, op deze wijze te slechten.
Kees Maarleveld
Rupke • 04 sep 2015, 23:19
Erg jammer dat ik er niet bij kon zijn, maar goed stuk. Ik wijs er wel op dat de financiële problemen van Vlaardingen NIETS met de crisis te maken hebben, maar uitsluitend zijn veroorzaakt door fouten van het bestuur (lees gemeente)
Rupke
Mirjam • 05 sep 2015, 01:52
Maar het zou wel fijn zijn wanneer de ambtenaren net zoveel vrijwilligerswerk zouden verrichten in Vlaardingen als vande burgers wordt verwacht. Nu lijken veel ambtenaren niet in Vlaardingen te wonen en is het gratis verkregen advies van burgers noodzakelijk omdat beleidsmakers de verantwoordelijkheid niet nemen of de stad onvoldoende kennen. Een stadsagenda mag geen excuus zijn dat later kan worden ingeroepen. Wethouders en burgemeester worden betaald om te besturen, ambtenaren om beleid uit te voeren. Doe je werk, wees zelf betrokken en stop met verschuilen achter burgers.
Mirjam
Edith • 09 sep 2015, 12:10
Hallo Mirjam, ik ben zo'n Vlaardingse ambtenaar die in Rotterdam woont en nu met veel plezier werkt aan de Stadsagenda voor de toekomst van Vlaardingen. Als vrijwilliger heb ik enkele jaren in Diergaarde Blijdorp mensen verteld over de dieren en over natuurbehoud en nu doe ik soms vrijwilligerswerk in de sfeer van natuureducatie. Ik heb vooral interesse in en hart voor de natuur en wil dat met mensen delen.

In jouw reactie lees ik een twijfel of kritische kanttekening over het vrijwilligerswerk dat van de Vlaardingse burgers wordt verwacht. Ik kan me voorstellen dat dit zeker een punt is van discussie: wat is realistisch om van elkaar te verwachten? Zou een 'topic' op deze site over vrijwilligerswerk en alle aspecten die daarbij komen kijken geen goed idee zijn? Bring it on!

Ik vind niet dat je als ambtenaar per se in Vlaardingen moet wonen (het is handig want je weet meer uit de praktijk, maar het hoeft niet per se). Heel veel Vlaardingers werken toch ook elders, ook bij andere gemeenten, waar ze vast veel goeds doen. Het gaat om je inzet en betrokkenheid en dat houdt niet op bij de grenzen van een stad.

Ik voel me door al mijn activiteiten in de stad (werk en privé) ook een beetje Vlaardinger en weet verrassend veel over de stad. Maar ik weet zeker niet alles over wat hier speelt. Ik weet maar een heel klein beetje, helemaal in het licht van wat je zou kunnen weten over en ervaren in Vlaardingen. En dat is volgens mij een van de redenen om een Stadsagenda met de Vlaardingers te maken: om de kennis, ervaring en ideeën uit de stad extra aan te boren! En om mensen en organisaties bij elkaar te brengen en initiatieven te laten ontstaan.
Edith

Naam (verplicht)

E-mail (niet verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Neem de bovenstaande code over: