Blog

Meer of minder Vlaardingen

Agnes van Ardenne
Geplaatst door Agnes van Ardenne
29 september 2015
Burgemeester Bert Blase wil ons allemaal betrekken bij de discussie over de toekomst van onze mooie stad Vlaardingen. Dat is een loffelijk streven. Meerdere gemeenten zijn momenteel bezig met het betrekken van de inwoners bij toekomstige plannen. Inwoners worden serieus genomen. En dat is bemoedigend. Maar ja, volgens het Sociaal Plan Bureau zijn we allemaal best tevreden met de stad of het dorp waarin we wonen. Dus, wat moet er nu uit zo'n discussie komen? Wat kunnen we verwachten?

Misschien helpt het om een paar prikkelende vragen op te werpen. Zoals: willen we meer of minder Vlaardingen? Gaan we ons stadsgebied uitbreiden of leveren we stadsdelen in aan onze buurgemeenten? Uitbreiden vraagt om grote investeringen, maar kan ook veel opbrengen. Afstaan van grondgebied kan op korte termijn wel wat opleveren, maar in de toekomst vrijwel niets. Weg is weg. Welke keuze levert financieel en maatschappelijk het meeste op?

Laten we eerst eens kijken naar ons vierde kwadrant: de Broekpolder. Dit alsmaar mooier en groener wordend gebied kan beter geëxploiteerd worden als het aangrenzende Midden-Delfland wordt toegevoegd aan het Vlaardingse grondgebied. Deze groene long van 6700 hectares moet vanwege deze drukbevolkte regio open blijven, dit is zelfs in een wet geregeld. Dat sluit geheel aan bij de Vlaardingse ambities met betrekking tot de Broekpolder. Sport, recreatie en zorgrecreatie in dit grotere gebied kan veel geld in de gemeentela inbrengen. Bovendien mag de melkveehouderij volgens diezelfde wet gewoon in het gebied blijven. Ook dat is kassa voor onze stad.

Willen we meer Vlaardingen, dan is uitbreiding van de Vlaardingse Rivierzone zowel naar het oosten als naar het westen, dus van Rotterdam tot aan Hoek van Holland, een andere veelbelovende optie. Welke schone en geluidsarme activiteiten willen we daar allemaal hebben? Ruimte genoeg langs en op het water voor bedrijven, onderzoek en opleidingen in High Tech Food en Watermanagement. Dat zou mooi aansluiten op waar een flink aantal bedrijven in onze stad, zoals Unilever en Hoogendoorn, mee bezig zijn. En op de boeren- en tuindersbedrijven in het Westland en Midden-Delfland, waar een keur aan vers voedsel en bloemen wordt geproduceerd voor eigen regio en voor de export. Richting Rotterdam zie ik bij de maritieme zone in Schiedam met Huisman en Mammoet en verderop in Rotterdam West langs de rivier volop mogelijkheden om onze ambities te verwezenlijken. Richting Hoek van Holland komt recreatie in en op het water in beeld. De metro, de  Blankenburgtunnel  en de uitbreiding van de A4 zullen voor de komende jaren voorlopig de groeiende vraag naar transport en logistiek voor goederen en personen kunnen opvangen. Daarnaast gaan we natuurlijk veel meer gebruik maken van vervoer over water.

Een derde mogelijkheid is niet uitbreiden maar inbreiden. Het bestaande grondgebied beter benutten. Maak van de drie metrostations, die we binnenkort in onze stad krijgen, logistieke knooppunten en verbindt deze met de meest vitale functies van een stad: wonen, werken en studeren.

Voorstellen voor minder Vlaardingen? Die schieten me niet zo gauw te binnen. Ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken!  

Agnes van Ardenne
Voorzitter Economische Adviesraad Vlaardingen

Reacties

Beja Kluiters • 02 okt 2015, 19:29
Hallo Agnes. Vind het leuk jouw ideeën te lezen. En schrik ook van je bericht: groeiende vraag naar vervoer en logistiek voor goederen.... er moet echt een parkeerplek voor vrachtwagens gerealiseerd worden met wasgelegenheid en toilet. Wegen erbij, handel erbij en niet de mensen, die onze economie helpen, in de kou laten staan.
Het is een sociale verplichting...
Groetjes Beja Kluiters-Albers
Stichting Spoetnik
Beja Kluiters

Naam (verplicht)

E-mail (niet verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Neem de bovenstaande code over: