Blog

Brand meester

Agnes van Ardenne
Geplaatst door Agnes van Ardenne
6 oktober 2015
Burgemeester Bert Blase blaast het stadsgesprek over de toekomst van de stad stevig aan. Al wekenlang zie je in de plaatselijke pers en via de sociale media oproepen om met visionaire ideeën te komen. De Burger Meester heet deze campagne. Leuk  gevonden. We kennen natuurlijk de term brand meester, die gebruikt wordt door de Commandant van de brandweer na het blussen van een brand. Burger Meester is iets geheel nieuws. Het is bedoeld als aansporing om mee te denken. Stel, dat jij de baas bent van Vlaardingen, wat zou jij dan gaan doen, kijkend naar de toekomst? Dat heeft iets aantrekkelijks. Vlaardingen is van ons allemaal. Als er al nagedacht moet worden over onze stad dan doen we dat met zijn allen. De vraag rijst of we het nu echt voor het zeggen krijgen in deze mooie stad. Dan wordt het wel erg ingewikkeld. Want hoe worden we het dan met elkaar eens? Of wordt het ieder voor zich? Hoe krijgen we straks onze wellicht uiteenlopende ideeën voor de stad voor elkaar? 

Zelfs als Burger Meesters, inwoners van Vlaardingen, hebben we daar de mogelijkheden noch de bevoegdheid toe. Uiteindelijk zal natuurlijk de democratische weg moeten worden bewandeld, zoals we dat al sinds jaar en dag gewend zijn. Met aan het hoofd, jawel, de burgemeester, die behoort toe te zien op democratische besluitvorming in college en gemeenteraad. En als wij allen een grotere rol mogen spelen in deze democratische besluitvorming, dan is dat voor de stad als geheel mooi meegenomen. Aan de slag dus!

Er lijkt haast te zijn. Met een militaire precisie worden de Stadsgesprekken in hoog tempo georganiseerd. We moeten dus snel zijn. Over een paar weken zijn onze kansen al weer voorbij.

Daarom toch nog even aan onze burgemeester de volgens mij meest gewenste werkwijze.

Ik verwacht dat ieder van ons met minstens een goed idee komt. We hebben dan grofweg 50.000 ideeën, dubbeltellingen eruit gehaald. Plaats deze op een webraster als het even kan infographics ter verduidelijking en laat de online discussie erop los. Haal daaruit de Top1000 en houd daarover in de wijken Stadsgesprekken. Een burgerpanel, bestaande uit heel verschillende personen, rasechte Vlaardingers en nieuwkomers, 50plussers en 50minners, hoog- en laagopgeleiden, werkenden en niet-werkenden, alfa's en bèta's, kies daaruit de Top100. En dat is weer input voor de college- en raadsvergaderingen, die deze winter worden gehouden om een samenhangende visie op de toekomst van Vlaardingen te bediscussiëren en vast te stellen. Dat kunnen we allemaal als Burger Meesters thuis live op de lokale zender volgen. En hopelijk kunnen we ook nog interactief meedoen. En de burgemeester? Die besluit die avonden met het uitroepen van de term brand meester, zodat iedereen weet, dat iedere Burger Meester wordt  bedankt! Mission accomplished.

Agnes van Ardenne
Voorzitter Economische Adviesraad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst... wees de eerste!

Naam (verplicht)

E-mail (niet verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Neem de bovenstaande code over: